Menü öffnen
Suchen
Region (de)
Producten
Bedrijf
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Opleiding tot brandbeveiligingshelper bij Hauff-Technik

Opleiding tot brandbeveiligingshelper bij Hauff-Technik

In juni werd het heet bij Hauff-Technik! Want: Onze bedrijfsinterne brandbeveiligingsassistenten zijn in de afgelopen weken op drie data opnieuw getraind, in theorie en praktijk, in het omgaan met de brand. 

In de regel moet dit om de drie jaar gebeuren, zoals aanbevolen door onze specialist in arbeidsveiligheid. In het theoretische gedeelte herhaalden de thans 32 brandbeveiligingshelpers de veilige evacuatie in geval van brand, alsmede de verzorging van de werknemers op de desbetreffende verzamelplaatsen. Bovendien werden de helpers bewust gemaakt van de noodzaak ervoor te zorgen dat de branddeuren tijdens de normale werkzaamheden altijd gesloten blijven en dat de vlucht- en reddingswegen vrij worden gehouden. 

Een hoogtepunt voor iedereen was waarschijnlijk het praktische gedeelte: Hier werd het gebruik van de brandblusser geoefend. Om de vorming van vlammen in wisselwerking met het windgedrag te kunnen waarnemen, een gevoel te krijgen voor het gewicht van een brandblusapparaat en ook de angst voor vuur kwijt te raken, werd een grotere vlam gecreëerd die moest worden gedoofd. 
Elk van de brandbeveiligingsassistenten mocht het vervolgens proberen en uiteindelijk kunnen we zeggen: In geval van nood weet iedereen precies wat hij moet doen!