Menü öffnen
Suchen
Region (de)
Producten
Bedrijf
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Montage Challenge

Montage Challenge

DiSan vs. HRD

Ons nieuwe dichtzand bewijst wat het kan in deze Montage Challenge.
Het strooibare, minerale dichtzand DiSan verandert bij aanraking met water in een sterk vervormbare massa,
waardoor delen met bodemcontact duurzaam worden afgedicht.
Het dichtzand is geschikt als retrofit om transformatorstations af te dichten.