Menü öffnen
Suchen

nl
de
en
pl
fr
hr
hu
sv
it
sl
cn
es
 
Producten
Bedrijf
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Radon stralingsbeschermingswet - wat nu?

De nieuwe stralingsbeschermingswet werd eind 2018 van kracht en bevatte het wettelijke kader voor radon - inclusief de relevante referentieniveaus. Wat kunnen bouwbedrijven, architecten en ontwikkelaars van privé-gebouwen nu verwachten? Lees het laatste deel van onze radon-serie voor meer informatie.

Wettelijke eisen met betrekking tot het radioactieve edelgas zullen dit jaar strenger zijn. Omdat radon – net zoals roken - een risicofactor voor longkanker is, is de wetgeving bedoeld als maatregel ter bescherming van de gezondheid. Het referentieniveau voor radon in interieurs is vastgesteld op 300 Becquerel per kubieke meter. Als dit niveau wordt overschreden moeten reductiemaatregelen worden genomen. In het geval van bestaande gebouwen kan dit op vrijwillige basis gebeuren, althans wat particulieren betreft. Echter, bij nieuwe gebouwen is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor de bescherming tegen radon. Het is dus logisch dat huisbouwers bekend zijn met het probleem en meer weten over radon.

De nieuwe stralingsbeschermingswet heeft ook gevolgen voor werkgevers en werknemers. We brengen het grootste deel van onze tijd op onze werkplek door. In de toekomst moeten werkplekken in kelders en op de begane grond in het bijzonder worden geïnspecteerd op blootstelling aan radon. Dit betreft alle werkplekken in kelders en op de begane grond die zich in de zogenaamde radon-risicogebieden bevinden.

Het is aan de werkgever om relevante maatregelen te nemen als de referentieniveaus worden overschreden. De voorzorggebieden van radon worden uiterlijk eind 2020 door de regionale autoriteiten aangewezen.

Vanwege de vereiste personeelsbezetting zullen de autoriteiten waarschijnlijk niet kunnen nagaan of de bepalingen van de stralingsbeschermingswet in elk individueel geval al dan niet wordt nageleefd. Niettemin verwacht radon-expert Karin Leicht dat er voortdurend controles worden uitgevoerd, vooral op de werkplek.

Ronnie's radontips:

 • Het belangrijkste is: blijf kalm
 • Controleer op de radonkaart voor België of Nederland of uw gebied mogelijk in gevaar is
 • Zorg voor regelmatige ventilatie
 • Bespaar niet op uw vloerplaatafdichting
 • Kies voor radonbestendige gebouwinvoeren en muuringangen
 • Verwijder lekken
 • Het kan ook noodzakelijk zijn om bodemlucht die radon bevat te evacueren
 • Vermijd het gebruik van kelderruimtes als normale woonruimtes
 • Sluit zo nodig woonruimtes af ​​van de kelder
 • Raadpleeg radon-experts zoals mevrouw Leicht
   

(Bronnen: Interview met mevrouw Karin Leicht op 04.12.2018 en website van het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming)