Szukaj
Lista
Region
Region (de)
Produkty
O firmie
W centrum uwagi
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Systemy wprowadzania kabli

Elastyczny system z dopasowanymi komponentami

Budynek w trakcie swojego okresu użytkowania jest często remontowany lub odnawiany. W większości przypadków działania te dotyczą jednak tylko tych części budynku, które znajdują się powyżej poziomu gruntu. Z czasem wymagania dotyczące infrastruktury przewodów w budynku mogą się również znacznie zmienić. 

W tym celu zaleca się zaplanowanie rezerwowych otworów już w trakcie wznoszenia budynku oraz ułożenie solidnej i trwałej trasy rury elektroinstalacyjnej, przez którą w każdej chwili można wymienić przewody lub ułożyć nowe bez konieczności każdorazowego rozkopywania całej trasy ułożenia przewodu. 

Do tego celu Hauff-Technik oferuje szczelny ciśnieniowo system wprowadzania kabli KES150, który zapewnia optymalne zabezpieczenie układanych kabli przy użyciu węży spiralnych z tworzywa sztucznego Hateflex14150 i Hauff-Flex 150 oraz różne możliwości uszczelnienia kabli. 

Główne obszary zastosowania szczelnych systemów wprowadzania kabli to wejścia do budynków, stacje transformatorowe, stacje konwertorowe lub szyby kablowe.

Trasy rur elektroinstalacyjnych dzięki Hauff-Flex i Hateflex

Węże spiralne z tworzywa sztucznego Hateflex i Hauff-Flex 150 zostały opracowane i zoptymalizowane pod kątem budownictwa podziemnego. Wykonane są one z miękkiego PVC stabilizowanego na promieniowanie UV, wzmocnione spiralą z twardego PVC. Gładkie wnętrze gwarantuje łatwe i delikatne wprowadzenie kabla dzięki minimalnym siłom tarcia. Odporność na uderzenia i złamania zastosowanych materiałów umożliwia prace załadunkowe i transportowe nawet przy niskich temperaturach. 

Dzięki swojej elastyczności, Hateflex i Hauff-Flex 150 można łatwo i lekko układać. Są one dostępne do długości 25 m i mogą być w miarę potrzeb przedłużane za pomocą manszet łączących. Na końcu węża, manszety przejściowe i końcowe umożliwiają uszczelnienie ułożonych kabli, oraz połączenie z konwencjonalnymi rurami ochronnymi kabli. 

Możliwość kombinacji odpowiednio do zastosowania

Szczelność ciśnieniowa do 0,5 bar
Szczelność ciśnieniowa do 0,5 bar

Do podłączenia konwencjonalnych rur falistych można zastosować HSI150 KMA WR. Szczelność ciśnieniowa tego systemu wprowadzania kabli zależy od rury falistej, z reguły wynosi ona do 0,5 bara. 

Szczelność ciśnieniowa do 0,5 bar
Szczelność ciśnieniowa do 0,5 bar

Przy wymaganej szczelności ciśnieniowej do 0,5 bara, do podłączenia gładkich rur ochronnych kabli można zastosować HSI150 GSM. Do uszczelnienia kabli wewnątrz budynku montuje się pokrywę systemową HSI150 DG.

Szczelność ciśnieniowa do 1 bar
Szczelność ciśnieniowa do 1 bar

Przy wymaganej szczelności ciśnieniowej do 1 bar może być stosowany wąż ochronny kabli Hauff-Flex 150. Podłączenie do budynku odbywa się za pomocą HSI150 KMA. Do uszczelnienia kabli wewnątrz budynku montuje się pokrywę systemową HSI150 DG. 

Szczelność ciśnieniowa do 2,5 bar
Szczelność ciśnieniowa do 2,5 bar

Do systemu wprowadzania kabli o szczelności ciśnieniowej do 2,5 bara należy zastosować wąż ochronny kabli Hateflex14150. Podłączenie do budynku odbywa się za pomocą HSI150 KMA, uszczelnienia kabla wewnątrz budynku za pomocą pokrywy systemowej HSI150 DG.

1/4

Istotne informacje dotyczące montażu

1
2
3
4
5
6
7

Wykop pod rury należy wykonać na wymaganą szerokość, a dno wykopu zagęścić w taki sposób, aby wykluczyć osiadanie ziemi.

Dno wykopu musi być wyrównane i oczyszczone z kamieni i ciał obcych. Wykonać podłoże z piasku o grubości ok. 10 cm.

System węży Hateflex przykryć warstwą piasku o grubości 10 cm i zagęścić ręcznie. Pozostały wykop pod rury należy zasypać warstwami co 30 cm materiałem wypełniającym bez kamieni i zagęścić.

Jeśli układanych jest więcej niż dwa węże, należy złączyć ze sobą elementy dystansowe. Zaczep należy przy tym założyć na czop.

W pierwszej warstwie należy umieścić elementy dystansowe bezpośrednio na glebie i zatrzasnąć wąż.

Zasypać i zagęścić przestrzeń pomiędzy rurami i obok nich.

W przypadku wielowarstwowych systemów węży, elementy dystansowe umieszczane są na odpowiedniej warstwie węża znajdującej się pod spodem. Teraz węże mogą zostać ponownie zatrzaśnięte.

Promienie gięcia

Dla systemów Hateflex obowiązują następujące minimalne promienie przy temperaturze układania wynoszącej 20°C.

Odporność na ciśnienie szczytowe zgodna z DN EN 61386-24

Ważną właściwością węży ochronnych kabli jest ich dopuszczalne obciążenie mechaniczne. Jest ono obliczane i klasyfikowane zgodnie z próbą ciśnieniową opisaną w normie DIN EN 61386-24. Próba ta opisuje pionową siłę, która może maksymalnie oddziaływać na wierzchołek rury, powodując deformację średnicy wewnętrznej rury o 5%.

Przegląd rozwiązań Systemy wprowadzania kabli