Szukaj
Lista
Region
Region (de)
Produkty
O firmie
W centrum uwagi
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
Wnieś swój wkład w zmianę
»Wnieś swój
wkład w zmianę«

Zawsze. Bezpiecznie. Szczelnie.

»Kto nie wie, gdzie idzie, nie powinien się dziwić, jeśli dotrze gdzie indziej.«

Mark Twain

Wizja

Wzrost przez podział komórek

W związku z silnym wzrostem w ciągu ostatnich pięciu lat konieczne było dostosowanie lub utworzenie nowych procesów. Organizacja została zaktualizowana i uzupełniona o dodatkowy poziom zarządzania w postaci kierowników działów. Wprawdzie firma Hauff-Technik była w stanie utrzymać swoją siłę i dynamikę rozwoju w kluczowych dziedzinach, ale musiała coraz bardziej troszczyć się o swoich pracowników, których liczba przekroczyła 450.

Dlatego zrodził się pomysł, aby cechy, które do tej pory wyróżniały firmę Hauff-Technik jako całość, rozwijać w poszczególnych jednostkach. Ponadto system SAP ERP, wprowadzony powszechnie w 2020 roku, oferuje wszystkie możliwości bezpośredniego powiązania, w centralnej strukturze przychodów przedsiębiorstwa i spółek zależnych, przychodów i kosztów z wywołującymi je podmiotami. Kształtowanie dalszego rozwoju w tak przejrzystych i jednocześnie wydajnych jednostkach organizacyjnych, analogicznie do podziału komórek w procesach biologicznych, gwarantuje utrzymanie i konsekwentne rozwijanie dotychczasowych zalet firmy Hauff-Technik bez konieczności akceptowania słabości coraz większej i sprawiającej coraz więcej kłopotów organizacji.
 

Wizja

Misja

Pogłębianie i rozszerzanie

W kolejnych latach firma Hauff-Technik będzie realizować dwa kierunki rozwoju: Pogłębianie i rozszerzanie. Pogłębianie będzie oznaczać jeszcze głębsze myślenie i działanie zorientowane na proces. Zintegrowany system zarządzania zawiera metody i instrumenty służące do spełnienia wymagań z różnych obszarów, takich jak jakość, środowisko naturalne, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i energia. Łączenie zasobów i korzystanie ze wspólnej wiedzy umożliwia efektywne sterowanie i osiąganie celów. Rozszerzenie oznacza dotarcie do jeszcze większej liczby klientów spoza krajów niemieckojęzycznych i pozyskanie ich w ramach dotychczasowej działalności w sprawach izolacji budynków. Ponadto wzrastające obroty i zyski w segmencie infrastruktury światłowodowej będą napędzały dalszy wzrost. Strategia ta opiera się na trzech elementach — prostsze procesy, dynamiczna organizacja i silna, własna kultura firmy Hauff-Technik.

Misja

Od manufaktury do czwartej rewolucji przemysłowej

Jeśli jest coś stałego w historii firmy Hauff-Technik, to jest nią zmiana. Oznacza to, że: byliśmy, jesteśmy i będziemy w ruchu. Nie chcemy stagnacji i nie możemy jej zaakceptować. Dynamikę zmian, które nas napędzają reprezentuje kilka wydarzeń.

1955

Powstanie firmy Hauff-Technik

Werner Hauff wraz z żoną Hilde Hauff zakłada w Heidenheim firmę Hauff-Technik, która zajmuje się formowaniem wtryskowym dla firmy Hartmann, Bosch i innych firm cudu gospodarczego. Od samego początku siłą napędową tej młodej firmy były innowacyjność i energia twórcza.

1975

Pierwszy przepust kablowy

Z dostawcy stajemy się firmą z własną ofertą produktów. Prawdziwa historia sukcesu zaczyna się wraz z pierwszym przemysłowo wyprodukowanym przepustem kablowym. Cechą szczególną jest nie tylko pomysł, lecz przede wszystkim modułowa konstrukcja, której podstawowe elementy są aktualne do dziś.

1978

Hauff-Technik staje się przedsiębiorstwem międzynarodowym

Historia sukcesu nabiera tempa również poza granicami Niemiec, wraz z pierwszym międzynarodowym partnerem w Holandii.

1980

Rozbudowa zakładu

Miejsce dla siedziby w Herbrechtingen staje się zbyt małe. Część produkcji jest przekazywana na zewnątrz do sąsiedniego Syrgenstein.

1986

INDUS

W 1986 roku firma INDUS Holding AG staje się jedynym udziałowcem firmy Hauff-Technik. Dzięki swojemu zrównoważonemu modelowi biznesowemu firma INDUS oferuje od samego początku bardzo dobre ramy dla niezależnego rozwoju firmy Hauff-Technik.

1988

Rozpoczęcie produkcji systemów przepustów rurowych

Nie tylko kable muszą być bezpiecznie uszczelnione — to, co obowiązywało przez ponad 10 lat w odniesieniu do nich, powinno obowiązywać v również w odniesieniu do rur.

1998

Rozpoczęcie produkcji — wielosektorowy przepust do budynku

Początek rewolucji — wspólne wprowadzenie gazu, prądu, wody i kabli telekomunikacyjnych za pomocą jednego systemu uszczelniającego rewolucjonizuje budowę domu.

2004

Wprowadzenia do budynków bez wykopów

Nowa standardowa technologia podbija świat. Dzięki elementom wypornościowym do przemieszczania ziemi i nowemu typowi przepustu do budynku ZAPPO można bezpiecznie uszczelnić wprowadzenie do budynku od zewnątrz i od wewnątrz bez konieczności wykonywania wykopów.

2014

Z trzech — jedno

Teraz wszystkie firmy związane z sobą zrosną się. Firma rozdzielona w trzech miejscach, zostanie połączone w nowej lokalizacji. Tut mamy wystarczająco dużo miejsca na produkcję i administrację. Nowoczesna architektura umożliwia szybką komunikację i sprawny przepływ pracy.

2015

Powstanie Hauff-Technik Middle-East FZE w Ajmanie

Pierwsza spółka zależna firmy Hauff-Technik utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potwierdza międzynarodowy rozwój.

2016

Joint-Venture ZweiCom-Hauff GmbH

Firma Hauff-Technik przejmuje udziały w firmie ZweiCom GmbH, specjalizującej się w rozwoju i produkcji pasywnych komponentów dla infrastruktury światłowodowej.

2018

Powstanie Hauff-Technik Swiss AG

W lutym szwajcarska spółka Hauff-Technik Swiss AG otwiera nowe centrum obsługi klienta i sprzedaży w Oensingen.

2019

Wprowadzenie systemu SAP

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu ERP SAP firma Hauff-Technik robi duży krok w kierunku cyfryzacji — poprzez wirtualne połączenie wszystkich działów i wprowadzenie w pełni zautomatyzowanych procesów.

2021

Otwarcie centrum logistycznego

Po 18 miesiącach budowy firma Hauff-Technik otwiera na początku 2021 roku jedno z najnowocześniejszych centrów logistycznych w regionie.

2022

Relokacja Hauff-Technik MIDDLE EAST

Hauff-Technik MIDDLE EAST opuszcza wolną strefę w Ajman, przenosi się do nowej siedziby w Dubaju i zmienia nazwę na Hauff-Technik MIDDLE EAST General Trading L.L.C.

2023

Założenie i otwarcie Hauff-Technik UK Limited

Hauff-Technik rozszerza swój międzynarodowy rozwój i w marcu otwiera trzecią spółkę krajową w Chesterfield w Wielkiej Brytanii.

Zawsze. Bezpiecznie. Zorientowanie na wartości.

Zdefiniowaliśmy w naszej firmie sześć wartości. Stanowią one integralną część składową tożsamości przedsiębiorstwa. Wartości te definiują sposób, w jaki traktujemy naszych klientów i samych siebie.

»Jednym z kluczy do sukcesu jest wniesienie własnego wkładu w tę zmianę. Przy tym ważne jest, aby nie tylko rozumieć zmiany, lecz także w nich uczestniczyć i aktywnie je kształtować. O silnej identyfikacji pracowników świadczy fakt, że sami siebie nazywają Hauffis.«
dr Michael Seibold
dyrektor zarządzający

Traktuj krytykę poważnie

Konstruktywna krytyka jest wartością dodaną. Dla przedsiębiorstwa i dla każdego indywidualnego pracownika. Nasza krytyka nigdy nie dotyczy osoby, lecz jest zawsze zorientowana na daną kwestię i ma tylko jeden cel: posunąć nas do przodu.

Dostarczaj i wymagaj

Każdego dnia chcemy stawać się coraz lepsi. W tym celu wspieramy i stawiamy wyzwania. Określamy cele, przejmujemy odpowiedzialność i wkładamy w naszą pracę całe serce i umysł.

Dotrzymuj umów

Niezawodność jest podstawową zaletą niemieckich firm średniej wielkości, a tym samym filarem naszego sukcesu.

Wnieś swój wkład w zmianę

Jesteśmy w ruchu, gdyż stagnacja oznacza cofanie się. Z tego względu jesteśmy również otwarci na nowości i aktywnie dążymy do zmian.

Szanuj innych

Szacunek i kontakt na płaszczyźnie równości są podstawą każdej współpracy. Tylko wtedy, gdy traktuję kogoś z szacunkiem, mogę wymagać od niego szacunku.

Pracuj wspólnie

Kim chcemy być — elementem problemu czy elementem rozwiązania? Odpowiedź na to pytanie leży w nas samych i we współpracy z naszymi koleżankami i kolegami.

Zawsze. Bezpiecznie. Odpowiedzialnie

Jako odpowiedzialny członek społeczności, jesteśmy świadomi naszej wspólnej odpowiedzialności wobec klientów, partnerów biznesowych i pracownic i pracowników. Dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania zasad postępowania, które wynikają z tej świadomości.

System informowania o nieprawidłowościach

System informowania o nieprawidłowościach jest wykorzystywany do identyfikowania naruszeń prawa i przepisów, oceny sytuacji i usuwania nieprawidłowości. Naruszenie przepisów prawa lub kodeksu postępowania firmy Hauff-Technik może zaszkodzić firmie lub być niekorzystne dla poszczególnych osób. Istnieje możliwość zgłaszania naruszeń w anonimowym systemie SpeakUp zarówno online, jak i za pośrednictwem wiadomości głosowych. Naruszeniami mogą być przykładowo:

  • przestępstwa korupcyjne, przestępstwa antymonopolowe i przestępstwa związane z praniem pieniędzy
  • przestępstwa związane z kradzieżą, sprzeniewierzeniem i bezprawnym wzbogaceniem się
  • naruszenia nietykalności fizycznej i psychicznej
  • przypadki molestowania seksualnego, dyskryminacji, rasizmu
  • karalne prawem naruszenia ochrony danych
  • naruszenia w zakresie rachunkowości i księgowości o znaczącym wpływie, które są łatwo dostrzegalne
  • naruszenia związane ze specyfikacjami technicznymi i/lub bezpieczeństwem technicznym
  • naruszenie praw człowieka (np. naruszenie zasad UN Global Compact)
  • naruszenia związane z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i/lub niezgodnością z przepisami środowiskowymi w odniesieniu do produktów
  • naruszenia kontroli eksportu, naruszenia nałożonych sankcji

Wyjaśnienia dotyczące stosowania systemu informowania o nieprawidłowościach można znaleźć w poniższym przewodniku i najczęściej zadawanych pytaniach.

Przewodnik SpeakUp
Najczęściej zadawane pytania dot. komunikacji SpeakUp

Informacje na temat ochrony danych w systemie informowania o nieprawidłowościach SpeakUp można znaleźć tutaj.

System informowania o nieprawidłowościach firmy Hauff-Technik GmbH & Co.KG jest dostępny za pośrednictwem następujących mediów:

Tel.: +49 800-1801733 (bezpłatnie)
www.speakupfeedback.eu/web/hauff/de

#wirsindhaufftechnik