Menü öffnen
Suchen
Region (de)
Izdelki
Podjetje
Kontaktna oseba
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe lastne rabe

TESNITEV KABLOV SN, NN IN KRMILNO SIGNALNIH KABLOV

RTP 400/220/110 kV Beričevo /  Izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe lastne rabe
Beričevo
RTP 400/220/110 KV BERIČEVO / IZGRADNJA TRANSFORMACIJE 110/20 KV ZA POTREBE LASTNE RABE
TESNITEV KABLOV SN, NN IN KRMILNO SIGNALNIH KABLOV 

Opis projekta

Objekt je namenjen napajanju RTP Beričevo. Zaradi pomembnosti objekta in zahtevnosti terena se je investitor odločil, da se vsi preboji v objekt izvedejo vodotesno. Proizvajalec vodotesnih prehodov Hauff-Technik je pri projektu sodeloval s svojimi standardnimi in individulanimi rešitvami za zatesnitev srednje in nizko napetostih kablov, kakor tudi vseh krmilno signalnih kablov.

Vgrajene uvodnice HSI 150-K2/300 

Vgrajena standardna tesnilo HRD 150-SG z adapterjem HSI 150-ARG-150 SG v uvodnicah HSI 150-K… 

REŠITVE, KI JIH JE PONUDIL HAUFF-TECHNIK
Tehnični podatki 
Individualno izdelana tesnila HRD v kombinaciji s standardnimi uvodnicami ter omogočanje tesnitve še dodatnih kablov 
Zahteve 
Zagotoviti vodotesnost prehoda kablov v objekt 
Uporabljeni izdelki 
HATEFLEX 14150, fleksibilna debelostenska cev 
HSI 150-K 2/200, dvostranska uvodnica 
HSI 150-K 2/300, dvostranska uvodnica 
HSI 90-1x4-K2-S30/200, dvostranska uvodnica pod kotom 30° HSI 150-M168 WR, sistemski pokrov
HSI 150-D110 KS, sistemski pokrov 
HRD 150-SG-6/8-35, segmentno gumi tesnilo 
HRD 150-SG-9/6-25, segmentno gumi tesnilo 
HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5, segmentno gumi tesnilo
HRD 131-1G-2/15+1/34+1/20, deljivo gumi tesnilo 
HRD 131-1G-3/32, deljivo gumi tesnilo 
HRD 131-1-0, čep 
HRD 131-1G-1/30, deljivo gumi tesnilo
Verwendete Produkte

Spiralna cev

Hateflex14150/x
Gibka in zelo stabilna kabelsko zaščitna cev. S pripadajočimi deli za priključitev je mogoče zgraditi tlačno …