Menü öffnen
Suchen
Region (de)
Izdelki
Podjetje
Kontaktna oseba
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

RTP Škofja Loka

Tesnitev že obstoječih sn, NN Kablov

RTP Škofja Loka
Škofja Loka
TESNITEV ŽE OBSTOJEČIH SN, NN KABLOV
RTP ŠKOFJA LOKA 

Opis projekta

Sanacija obstoječega prehoda kabelske kanalizacije in kablov v objekt, ki niso bila vodotesna. Investitor se je odločil, da želi imeti objekt tesnjen pred vlago, vodo in glodalci. Proizvajalec vodotesnih prehodov Hauff Technik je pri projektu sodeloval s svojimi standardnimi in individulanimi rešitvami za zatesnitev srednje in nizko napetostih kablov.

Obstoječe stanje – voda priteka povsod 

Izrez okna v steni in montaža deljivih cementnih uvodnic FZR-G, ki omogočajo sanacijo obstoječega stanja kablov. 

Detajlna slika iz katere se vidi, da sta polovici zlepljeni skupaj 

Končna situacija izdelana s Hauff Technik elementi 

REŠITVE, KI JIH JE PONUDIL HAUFF-TECHNIK
Tehnični podatki 
Individualno izdelana tesnila HRD v kombinaciji s standardnimi uvodnicami ter omogočanje tesnitve še dodatnih kablov 
Zahteve 
Zagotoviti vodotesnost prehoda kablov v objekt. 
 Uporabljeni izdelki
HSI 150-K 2/300, dvostranska uvodnica 
FZR-G-100/300, deljiva cementna uvodnica 
FZR-G-150/300, deljiva cementna uvodnica 
FZR-G-200/300, deljiva cementna uvodnica 
FZR-150/300, cementna uvodnica 
HRD individulana tesnila 
HSI 150-M168 WR, sistemski pokro