Menü öffnen
Suchen
Region (de)
Izdelki
Podjetje
Kontaktna oseba
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Assembly Challenge

Assembly Challenge

Hladnokrčna tehnika v primerjavi s toplokrčno tehniko

V našem novem montažnem izzivu smo primerjali hladnokrčno tehniko in toplokrčno tehniko.
Vsaka ima svoje prednosti. Montaža spojke za hladno krčenje poteka brez orodja. Hladnokrčna tehnika se lahko uporablja samo na zunanji strani stavbe, vendar spojka ostane trajno elastična. 
Toplokrčna tehnika se lahko uporablja na zunanji ali notranji strani stavbe. Za montažo je potreben sušilnik na vroči zrak ali plinski gorilnik. Toplokrčna spojka ostane toga, a je plinotesna in vodotesna do 2,5 bar.