Menü öffnen
Suchen
Region (de)
Izdelki
Podjetje
Kontaktna oseba
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

GRADNJA NOVE KOMPRESORSKE POSTAJE V WERTINGENU

GRADNJA NOVE KOMPRESORSKE POSTAJE V WERTINGENU

Strokovna povezava valovitih zaščitnih cevnih sistemov

Podjetje Knoll GmbH & Co. KG je s strani upravljavca prenosnega omrežja bayernets GmbH pooblaščeno za izvajanje gradbenih
del (visoke in nizke gradnje) pri gradnji nove kompresorske postaje za zemeljski plin.
V skladu z razvojnim načrtom plinovodnega omrežja je bilo treba zgraditi novo kompresorsko postajo, da bi lahko zadovoljili vse
večje povpraševanje po zmogljivostih prenosnega omrežja zemeljskega plina tudi v prihodnosti. Zemeljski plin bo v tej napravi
stisnjen, kar pomeni, da se bodo lahko prenašale večje količine plina, izguba tlaka v plinovodih, ki nastane med prevozom, pa bo
izenačena.

 

Anhänge

Bildmaterial