Menü öffnen
Suchen
Region (de)
Produkter
Företag
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Building Packages XL

Building Packages XL

Now even bigger!

Hittills har det bara funnits ett Hauff-Technik-entreprenörspaket för en- och tvåfamiljshus eftersom ledningstvärsnittet begränsades till max DN40 av husgenomföringens storlek. 
Med det nya entreprenörspaketet XL kan man nu även hantera större flerfamiljshus samt industri- och kommersiella byggnader. Husgenomföringen och tomrörssystemet har förstorats för att kunna täta ledningsdiametern DN50 på ett säkert sätt. Vare sig det är en ström-, vatten- eller gasförsörjningsledning – tack vare det nya innehållet kan allt omfattas med det nya entreprenörspaketet XL. 

Det nya paketet innehåller som vanligt en råkomponent för direkt betonggjutning i basplattan med den beprövade trestegstätningen från Hauff-Technik för säker tätning i basplattan. Höjdanpassning till färdig golvnivå är tack vare den variabla uppställningsanordningen möjligt även i entreprenörspaket XL. Tätningselementet är en lämplig tätning för dricksvatten och elledningar med en ytterdiameter på 18 till 65 mm. Det medföljande, flexibla skyddsröret DN 110 med en längd på 10 m gör en byggnation på ca 8 meter möjlig. På så sätt kan skyddsrörsdiket återförslutas direkt efter läggning av skyddsröret. Medieledningar kan utan problem lägga ut senare. Avslutningsmanschetten för tätning på skyddsrörets ände fulländar entreprenörspaketet XL.