Suchen
Region (de)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
»Vi är ett Hauff-Technik.«

»När jag började hos Hauff-Technik var det fortfarande ett hantverksföretag och nu är det ett högeffektivt företag där mycket har automatiserats och går enklare och snabbare.«

Kontinuitet och tillväxt är kärnpunkter som Michael Seibold står för som VD för Hauff-Technik. Han har lett företaget sedan 16 år tillbaka och håller ett extra öga på den raskt ökande medarbetarskaran.

»Tiderna förändras och man måste anpassa sig.«

Bara de teknologiska framstegen har lett till många nya utmaningar under åren. På samma sätt som det inte fanns någon iPhone för 16 år var det inte heller någon som hade en tanke på automatiserade lagersystem.

»Nyckeln till framgång är att ha den mentalitet som krävs för att behålla nyfikenheten. Det måste finnas utrymme för lust inför det nya och lust inför innovation.«

Den största utmaningen ser Michael Siebold i att inte luta sig mot det som redan har uppnåtts utan att hålla hungern efter framgång på en hög nivå och att arbeta med det varje dag.

Kärnverksamheten hos Hauff-Technik utgör en stor del av kontinuiteten. Produkterna påverkas inte av modetrender eller teknikhajpar. Till största delen produceras och säljs hållbara produkter med lång livslängd men som inte heller ger någon synlig snabb framgång.

»Man måste ha en medel- till långsiktig syn på framgång och därmed också äga produktens livscykel.«

Att omsättningen för första gången översteg 100 miljoner euro under 2021 talar för företagsstrategin hos Hauff-Technik och låter VD:n se framtiden an med tillförsikt. »Byggbranschen frodas och den digitala nätutbyggnaden blir allt viktigare, vilket innebär en växande marknad för oss, både nationellt och internationellt.«

För att stödja tillväxten har företaget investerat – i nya byggnader som logistikcentret – i fler medarbetare, i november hälsades den 450:e medarbetaren välkommen – och i nya datahanteringsprogram som SAP och PIM.

»Vi är ett Hauff-Technik.«

»Trots allt får individen inte försvinna.« Den filosofin och den personliga kontakten är viktig för Michael Siebold. Det känns i företaget, när han går genom korridorerna eller, under talen till medarbetarna under corona: »Vi är ETT Hauff.«
Dr. Michael Seibold
VD
#haufftillväxt
Armin Schmid
Avdelningsledningen för produktion av kabel- och rörgenomföringar samt medarbetare inom arbetssäkerhet
Katja Paul
Medarbetare inom företagsutveckling och -kommunikation