Suchen
Region (de)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
»Leva karriär och familj.«

»Även om hållbarhetstänket är tydligt inom företaget och bland kollegorna, så arbetar jag ändå gärna med papper och penna.«

Färgglada överstrykningspennor, post-it-lappar med anteckningar – och mitt bland allt en nytryckt utgåva av medarbetartidningen »Hauff-Blick«. Så ser ofta ut på skrivbordet hos Katja. »Även om hållbarhetstänket är tydligt inom företaget och bland kollegorna, så arbetar jag ändå gärna med papper och penna«, erkänner 32-åringen. En mugg med ett foto på två små barn och texten »Mama« samt en egenhändigt målad teckning pryder tvåbarnsmammans arbetsplats.
Efter  sin utbildning inom offentlig verksamhet sökte hon sig till nya utmaningar hos Hauff-Technik och började för några år sedan inom back office. Vid sidan av sina mottagningsuppgifter arbetade hon också tillsammans med företagsledningen. Samarbetet med kollegorna och företagets framgångar var också viktiga för henne personligen. När hon efter några år erbjuds platsen som »assistent inom personal och företagsledning« kunde hon vidareutveckla sina förmågor inom det området. Där etablerades gemensamt en medarbetartidning. På grund av företagets enorma tillväxt och ökande antal medarbetare växte också behovet av en avdelning som uteslutande fokuserade på företagskommunikation. Numera – cirka fyra år senare – består avdelningen av totalt fem medarbetare som arbetar för den interna och externa företagskommunikationen och ser till att bibehålla ett transparent informationsflöde hos Hauff-Technik. 

»Sedan jag blev mamma har mittpunkten för mitt liv förändrats radikalt. Hon kan inte längre investera 100 € arbetstid som tidigare. ”Men tillsammans med vår VD hittade jag en arbetsmodell som gör att det går bra att kombinera arbete och familjeliv.«

När ett barn föds ställs varje familj inför en stor utmaning. »Sedan jag blev mamma har mittpunkten för mitt liv förändrats radikalt. Hon kan inte längre investera 100 € arbetstid som tidigare. Men tillsammans med vår VD hittade jag en arbetsmodell som gör att det går bra att kombinera arbete och familjeliv.«

»Min arbetsgivare erbjöd en mycket flexibel arbetsmodell. Det är inte självklart och visar samtidigt hur engagerade Hauff-Technik är när det gäller möjligheter att kombinera familj och arbete.«

 | En flexibel arbetsvardag har blivit ännu viktigare för Katja i och med att hennes andra barn föddes. »För mig är det viktigt att arbetet passar in i vardagen för familjen och också kan anpassas om det behövs.« Flexibiliteten ser hon framför allt i företagets erbjudande om mobilt arbete. »När ett barn blir sjukt är det bra att veta att en eller annan arbetsuppgift också kan utföras hemifrån – utanför kontoret eller också utanför normala kontorstider.« Extra tydligt blev det under perioderna med lockdown då båda barnen behövde omsorg hemma. »Min arbetsgivare erbjöd en mycket flexibel arbetsmodell. Det är inte självklart och visar samtidigt hur engagerade Hauff-Technik är när det gäller möjligheter att kombinera familj och arbete.«
Men det är framför allt arbetet på kontoret som hon uppskattar. »Det personliga utbytet med mina kollegor är mycket viktigt för mig. Att få leva ut min kreativitet här i teamet och göra research för nya rapporter, dyka ner i nya områden, gör mitt arbete roligt och ger mig samtidigt en trevlig omväxling från familjevardagen.«
Katja Paul
Medarbetare inom företagsutveckling och -kommunikation
#hauffutjämnat
Dr. Michael Seibold
VD
Laura Berroth
Maskinteknikstuderande