Suchen
Region (de)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Kabelgenomföringar 90

Kabelgenomföringar 90

Kabelgenomföringen HSI90 med en fri bredd på 90 mm kan levereras som insatsram för gjutformsnära installation i betongväggar eller som tätningsfläns för eftermontering via kärnborrningar. Insatsramen HSI90 ger maximal flexibilitet vid senare användning och är redan från fabrik försedd med ett trycktätt blindlock. För tätning av kablar samt trycktät tomrörsanslutning finns olika tätningsinsatser tillgängliga.

Dessutom erbjuder Hauff-Technik det trycktäta kabelinföringssystemet KES-M 90 som är kompatibelt med system HSI90 – med en Hateflex-spiralslang och olika möjligheter till kabeltätning – vilket ger ett optimalt skydd för den kabel som ska läggas ut.

Insatsramar och aluminiumfläns

Byggströmsgenomföring

för transformatorstationer

BD
För tillfällig strömförsörjning samt nödförsörjning av transformatorstationer. Med byggströmsgenomföringen kan …

Enkel insatsram

för betonggjutning

HSI90 K/X
För enkelsidig gas- och vattentät anslutning av systemtätningar för kablar eller kabelskyddsrör, för en hög …

Enkel vinklad insatsram

för betonggjutning

HSI90 1xz K S_°/X
För vinklade kabelgenomföringar i alla riktningar och en optimal böjradie vid införing och tätning av kablar …

Dubbel vinklad insatsram

för betonggjutning

HSI90 1xz K2 S_°/X
För vinklade kabelgenomföringar i alla riktningar och en optimal böjradie vid införing och tätning av kablar …

Dubbel insatsram

för betonggjutning

HSI90 K2/X
För dubbelsidig gas- och vattentät anslutning av tätningsinsatser för kablar och kabelskyddsrör och maximal …

Aluminiumfläns

för pluggning i efterhand

HSI90 DF
För pluggning i efterhand via kärnborrningar samt fastskruvning vid höljen. För gas-och vattentät anslutning …

Tätningsinsatser för kablar

Blindlock

för tomma insatsramar och aluminiumflänsar

HSI90 D
För trycktät tillslutning av tomma insatsramar och aluminiumflänsar i HSI 90-systemet.

Tätningsinsats

Kabeltätning med kallkrympteknik

HSI90 D... KS
För användning med insatsram och aluminiumfläns HSI 90. Kallkrymphylsorna ger ett stort areaområde och krymps …

Tätningsinsats

Kabeltätning med varmkrympteknik

HSI90 D... WS
För användning med insatsram och aluminiumfläns HSI 90. Värmehylsorna ger ett stort areaområde och krymps fast …

Presstätning

för tätning i efterhand

HRD 94/83 GF-z/d b60 A2/EPDM55
För användning med insatsram och plastfläns HSI 90. För tätning i efterhand av kablar, individuell …

Tätningsinsatser för anslutning av kabelskyddsrör

Tätningsinsats

Med hylsmetod för korrugerade kabelskyddsrör

HSI90 MA... WR
För användning med insatsram och aluminiumfläns HSI 90. För anslutning av korrugerade kabelskyddsrör. …

Tätningsinsats

Med kallkrympteknik för korrugerade kabelskyddsrör

HSI90 D1x75 KS WR
För användning med insatsram och aluminiumfläns HSI 90. För anslutning av korrugerade kabelskyddsrör. …

Tätningsinsats

med hylsmetod för släta kabelskyddsrör

HSI90 MA...GR
För användning med insatsram och aluminiumfläns HSI 90. För anslutning av släta kabelskyddsrör. Tätningen sker …

System för kabelgenomföring

Röranslutningsmanschett

för anslutning av släta kabelskyddsrör

KES90 MA70-90/90-110
För övergången mellan Hateflex-spiralslang 14090 och släta kabelskyddsrör ø<sub>a</sub> 75 mm eller 90 mm.

Spiralslang

Hateflex14090/xB
Flexibel, mycket stabil kabelskyddsslang. Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett …

Tätningssats utbytbar insats

för kabeltätning i änden av spiralslangen

KES90 MA90-102/90-102 WE100 SG 1x18-65
Tätningssats med manschett KES-M 90-WE inklusive delad utbytbar insats med segmenteringsteknik för tätning av …

Anslutningsats för KB/foderrör

KES90 MA KB SET
För anslutning av Hateflex-spiralslang 14090 till kärnborrningar respektive foderrör. Skarvmuffarna ansluts …

Väggenomföring i kompositmaterial med manschett

Golvgenomföring för Hateflex-spiralslang

KES MA90 ZVR100/500
För användning i vattentät betong. Via en manschett kan spiralslangen Hateflex 14090 anslutas. Tätningen av …

Tätningsinsats

för anslutning till insatsram HSI 90

KES MA90 D
För anslutning av Hateflex-spiralslang 14090 till insatsram eller aluminiumfläns HSI 90.