Menü öffnen
Suchen
Produkter
Företag
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Multigenomföringar för byggnader

Multigenomföringar för byggnader

Våra universella modulbaserade multinföringar för byggnader MSH Basic, MSH Professional och MSH-FW Basic för fjärrvärme förenar många fördelar i ett: ett dike, en kärnborrning, en husinföring, men fyra sektioner. Den möjliggör förutom en kompakt och säker införing av försörjningsledningar i synnerhet konstruktion av ett tomrörssystem från byggnadens insida ut till gatan. Därigenom blir framtida förläggningar i efterhand, exempelvis för multimedia-/kommunikationstillämpningar eller vid andra ledningsbundna energibärare, möjligt utan att ytterligare anläggningsarbeten krävs.

För maximal installationssäkerhet finns förutom vår patenterade momentindikering även en inbyggd täthetskontroll. Den används för att kontrollera tätheten till byggnaden efter monteringen med en enkel testprocedur. Våra multigenomföringar för byggnader är enkla att använda, och sparar både tid och plats.

Vägggenomföring

MSH PolySafe hölje

för multigenomföringar för byggnad

MSH PolySafe MFRx A/B
Gas- och vattentätt hölje för multigenomföring för byggnad MSH PolySafe med inbyggd yttertätning. Vid …

Grundvariant med innertätning

för byggnader med källare

MSH PolySafe GV1
Gas- och vattentät genomföring i hus för sektionerna gas, vatten, el och telekommunikation. Grundvariant 1 med …

Tätningsinsats för råkomponent

Placering i rad

MSH PolySafe GV2
Gas- och vattentät genomföring i hus för sektionerna gas, vatten, el och telekommunikation. Grundvariant 2 med …

Grundutförande för våt installation

för byggnader med källare

MSH PolySafe MV (Vergussvariante)
Gas- och vattentät husinföring för sektionerna gas, vatten, el och telekommunikation. Gjutningsvariant med …

Grundutförande med innertätning för fjärrvärme

för byggnader med källare

MSH-FW Basic - Grundvariante 1
Gas- och vattentät genomföring i hus för sektionerna fjärrvärme/bergvärme, vatten, el och telekommunikation. …

Grundutförande med invändig tätning för fjärrvärme

för byggnader med källare

MSH-FW Basic - Grundvariante 2
Gas- och vattentät genomföring i hus för sektionerna fjärrvärme, vatten, el och telekommunikation. …

Golvgenomföring

Obearbetad komponent – placering i rad

för byggnader utan källare

MSH Basic - FUBO - E - SR4
Gas- och vattentätt foderrör för multigenomföring i golv för byggnader MSH Basic – MBK – R4. Foderröret kan …

Tätningsinsats för råkomponent

Placering i rad

MSH Basic - MBK - R4
Gas- och vattentät husinföring för byggnader utan källare för gemensam införing av matningsledningar för gas, …

Obearbetad komponent – runt utförande

för byggnader utan källare

MSH Basic - FUBO-E
Gas- och vattentätt foderrör för golvmultigenomföring i byggnader MSH Basic – MBK . Via foderrörets …

Tätningsinsats för obearbetad komponent

runt utförande

MSH Basic - MBK
Gas- och vattentät husgenomföring för byggnader utan källare, för gemensam införing av matningsledningar för …

Obearbetad komponent – arrangering i rad

för byggnader utan källare

MSH Basic - FUBO - R3 (R2, R5)
Gas- och vattentätt foderrör för multigenomföring i golv för byggnader MSH Basic – MB – R3 (R2, R5) Foderröret …

Tätningsinsats för obearbetad komponent

Placering i rad

MSH Basic - MB - R3 (R2, R5)
Gas- och vattentät husgenomföring för byggnader utan källare, för gemensam införing av matningsledningar. …

Uppställningsanordning

för fjärrvärmeinföring genom golvplattan

MSH Basic - FUBO - FIX
Höjdreglerbar uppställningsanordning för att fästa fjärrvärmeledningar. Via ett system med klamrar kan de båda …