Suchen
Region (de)
产品
企业
聚焦
联系人
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

管道连接/延长套管

用于建筑物单类和多类管线引入装置

MA75-90/75-90

商品号: 5060170005

  • 气密、水密性密封套技术,也适用于有上部建筑结构的区域
用于装入密封管盖MS75,用于延长软管14070、14078或波纹状电缆保护管DN75。

产品数据

优势:

  • 可连接/延长∅a 75 - 90mm的光滑和波纹管

供货范围:

  • 1个管道连接/接合套管
  • 2个夹紧圈

材料:

  • 密封套:EPDM
  • 夹紧圈:不锈钢V2A(AISI 304L)