Menü öffnen
Suchen
Region (de)
Producten
Bedrijf
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

NIEUWBOUW VAN EEN COMPRESSORSTATION IN WERTINGEN

Compressorstation, Wertingen

NIEUWBOUW VAN EEN COMPRESSORSTATION IN WERTINGEN
Wertingen
NIEUWBOUW VAN EEN COMPRESSORSTATION IN WERTINGEN
COMPRESSORSTATION, WERTINGEN 

Projectgegevens

Professionele aansluiting van systemen met geribde mantelbuizen

Het bedrijf Knoll GmbH & Co. is in opdracht van de transmissiesysteembeheerder bayernets GmbH betrokken bij de bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden voor de bouw van een nieuw aardgascompressorstation in Beieren (Wertingen/Zwaben).

Om ook in de toekomst aan de toenemende vraag naar aardgas te kunnen voldoen, was volgens het gasnetontwikkelingsplan een nieuw compressorstation noodzakelijk. In deze installatie wordt aardgas gecomprimeerd, waardoor grotere hoeveelheden gas kunnen worden getransporteerd en het drukverlies dat optreedt tijdens het transport via de gasleidingen wordt gecompenseerd.

Bij het project is er sprake van gigantische afmetingen. Er wordt ongeveer 107 miljoen euro geïnvesteerd in een terrein van 4,4 hectare in de buurt van een GDRM-installatie. Het aandeel van Knoll bedraagt ca. 25 miljoen euro. 

Naast de grondfundering en het gebouw moest er bouwkundig gezien een drainage-/gootsysteem worden aangelegd. Daarnaast waren er installatietechnische kanaalsystemen en andere ondergrondse componenten vereist. 

De bouw is eind september 2017 begonnen, de montage van de gascompressoren is al afgerond en de mechanische oplevering en inbedrijfstelling zijn gepland voor eind 2019. 

Start van de bouw, september 2017 

Montage van de systeemafdekking

Montage van de systeemdeksels HSI 150 – M168 WR voor het later koppelen van geribde mantelbuizen. 

Voorgemonteerde kabelgoten

Gemonteerde mantelbuizen op HSI 150-afdichtpakkingen. 

Verbinding gemaakt tussen kabelgoten

De kabelschachten zijn aan elkaar gekoppeld via in de fabriek gemonteerde HSI 150-afdichtpakkingen, mantelbuizen en onze systeemdeksels HSI 150 – M168 WR 

Betonneren

Beton storten rondom de mantelbuisverbinding tussen nieuwe en bestaande gebouwen. 
OPLOSSINGEN VAN HAUFF-TECHNIK
Specificaties 
Koppeling van verschillende systemen met geribde mantelbuizen op kabelschachten en gebouwdelen. 
Vereisten 
Gas- en waterdichte doorvoer van mantelbuizen in schachten en gebouwen 
Gebruikte producten 
1400 stuks enkele dichtpakking HSI 150
480 stuks enkele dichtpakking HSI 90
1400 stuks systeemdeksel HSI 150 – M168 WR
280 stuks systeemdeksel HSI 90 – D1/K75-KS
640 stuks aardingen HEA-A-M12 / HEA-P-M12