Söka
Favoritlista
Region
Region (de)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Radonsäkert byggande.

Vad är radon?

Vad är radon? Varför är det så farligt? Och vad kan jag göra åt det? I vår informationsvideo får du viktiga fakta om denna naturligt förekommande ädelgas, och tips om hur du kan skydda dig mot den.

A

Radonkarta över Tyskland

Koncentrationen av den radioaktiva ädelgasen varierar mellan olika regioner. Vilka områden som kan vara drabbade av ökad radonbelastning framgår av radonkartan över Tyskland, som gavs ut 2004 av den tyska myndigheten för strålskydd (BfS).

Där visas radonhalten både i markluften, inomhus och utomhus, baserat på mycket grova rastermätningar. Även om radon blandas ut i den friska luften utomhus, kan halter påvisas nära marken. Ett tydligt tecken är att radon framför allt koncentreras i Tysklands bergsregioner.

300Bq/m³

Lagstadgat referensvärde för genomsnittlig radonhalt i luften under ett år, i uppehållsrum och på arbetsplatser. 900 000 radonpartiklar kan ta sig in i ett hus samtidigt genom ett hål stort som ett knappnålshuvud.

1900 var året då radon upptäcktes. Men ädelgasen har funnits sedan tidernas begynnelse.

Radonkarta över Tyskland

Fackmässig tätning ger säkert skydd mot radon

För att täta tillförsel- och avloppsledningar är det viktigt att välja rätt lösningar som skyddar ordentligt. Fackmässiga lösningar för genomföringar både för inmatning till en byggnad och avloppsledningar är alltså viktiga faktorer vid planering och uppförande av en byggnad.

Byggnad utan källare

Radon kan tränga in i byggnaden genom minimala sprickor.

Byggnad med källare

Radon kan tränga in i byggnaden genom minimala sprickor.

Radoninfo att ladda ned

Samtliga uppgifter och fakta på ämnet radon och radonsäker byggnation hittar du samlade i vårt radonhäfte.