Menü öffnen
Suchen
Region (de)
Produkter
Företag
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Referenser

Om inom eller utom landet – våra produkter inspirerar kunder över hela jordklotet. Vi gör det synligt som ögat normalt inte kan se och visar dig alla de olika användningsområdena där du kan få hjälp av Hauff-Technik. Läs mer om våra referenser och projekt.
Referenser
16.05.2019

Solpark på 175 MW ”Don Rodrigo”, södra Spanien

500 000 solcellsmoduler installerade på en yta på 265 hektar

Referenser
02.04.2019

GLASFIBERGENOMFÖRING I HUS GFH 30

Installera bredbandsnät och få gigabit som standard

Inom en snar framtid kan det bli dyrt att förse delar av regionerna som har dålig täckning med snabbt och stabilt internet. Med den här investeringen får du en grundläggande infrastruktur som idag är helt nödvändig.Vid utbyggnaden …
Referenser
01.04.2019

TÄTNING AV HUVUDMATNINGSLEDNING PÅ UNIVERSITETSKLINIKEN I AUGSBURG

Projektet omfattar Anbau West, ett intensivmediciniskt centrum med institut för mikrobiologi och laboratoriemedicin, hemostaseologi och transfusionsmedicin samt patologi.
Byggnaden i sex våningar har en bruttogolvyta på ca 30 000 kvadratmeter och en användbar yta på 12 900 …
Referenser
27.03.2019

Iberdrola 275kV Nätstationen ”Windy Hill”

Förhindra att vatten läcker in i nätstationen.

Sellado de los cables de manera efectiva para evitar la entrada de agua en el punto de entrada del cable.Täta kablar effektivt för att förhindra vatteninträngning vid kabelgenomföringen

Referenser
27.03.2019

NYBYGGNATION AV EN KOMPRESSORSTATION I WERTINGEN

Korrekt anslutning av vågigt skyddsrörsystem

Knoll GmbH & Co. KG deltar på uppdrag av nätoperatören bayernets GmbH i arbetet med bygg- och anläggningsarbetet med en ny kompressorstation för naturgas i Bayern (Wertingen/Schwaben).
För att även i framtiden kunna möta ökande efterfrågan …
Referenser
19.09.2018

QLD State Netball Stadium – Brisbane

Bibehålla vattentätningen under en basplatta

El- och datatjänster kommer in i bygganden via rören som går igenom en kärnfylld vägg med membranvattentätning till teknikrummet.

Utmaningen var att bibehålla vattentätningen när tjänsterna hade kopplats in genom väggen och en platta täcker …
Referenser
15.06.2018

MALMÖ AIRPORT, SVERIGE

BYTE AV ELNÄT

Malmö flygplats beslutade att byta ut elnätet. Det nya nätet installerades först. Sedan bytte de från det gamla till det nya elnätet.
Entreprenören ApQ EL AB hade att välja mellan olika tillverkare och lösningar. De bestämde sig för att arbeta med Hauff-Technik …

Referenser
14.06.2011

STÄLLVERK HAMBURG-NORD

 

Vattentäta kabelgenomföringar i sluta system

Montering, utläggning och anslutning:Insatsramar HSI 90/150 och System för kabelgenomföring KES-M 90/150
I fyra byggfaser byggs ställverket Hamburg-Nord ut och moderniseras fram till slutet av 2017. Utbyggnaden genomförs mot bakgrund …

Referenser
14.06.2011

KULVERT TILLHÖRANDE FÖRETAGET N-ERGIE, NÜRNBERG

 

Tätning i efterhand av redan

dragna kablar med skyddsrörsanslutning samt montering av kabelgenomföringar för senare utläggning