Söka
Favoritlista
Region
Region (de)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
Tryck på och dra musknappen

Universellt laddstolpfundament

För installation av laddstolpar och laddstationer

ULF

Universell grundlösning för installation av laddstolpar och laddstationer. Fästalternativ på polymerbetongplattan.

Universellt laddstolpfundament

För installation av laddstolpar och laddstationer

ULF

Universell grundlösning för installation av laddstolpar och laddstationer. Fästalternativ på polymerbetongplattan.

Enkel insatsram med fällbara hylsor av gummi

för betonggjutning och anslutning av kabelskyddsrör

HSI150 KMA

Dubbel insatsram

för ingjutning i betong

HSI150 K2/X

För dubbelsidig gas- och vattentät anslutning av systemtätningar för kablar och kabelskyddsrör och maximal flexibilitet vid senare användning.

 Nära

Fundamentrör

Med fundamentrören HFR från Hauff-Technik kan anläggningsarbete och stolpinstallation utföras oberoende av varandra. Fundamentröret med kabelinföring placeras ut inom ramen för anläggningsarbetena, och belysningsstolpen kan resas vid ett senare tillfälle – på så sätt kan man på ett effektivt förhindra att skador uppstår under byggnationen. Även utbyte av belysningsstolpar underlättas, och kan utföras utan grävarbeten.

Fundamentrören från Hauff-Technik utmärker sig genom hög mekanisk stabilitet tack vare det räfflade utförandet i plast och den låga vikten som ger en enkel hantering på byggplatsen.

Fundamentrör