Menü öffnen
Suchen

sv
de
en
pl
fr
hr
nl
hu
it
sl
cn
es
 
Produkter
Företag
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Extra

Alltid. Säker. Tät.

Extra

Hauff-Technik har förutom gas- och vattentäta kabel- och rörgenomföringar samt husinföringar fler intressanta produkter och kompletterande lösningar för marknadssegmenten bygg och industri i sitt produktutbud.

Lösningarna från Hauff-Technik bygger på intelligent teknik med största möjliga flexibillitet under planering och genomförande, material av hög kvalitet, enkel montering och högsta möjliga säkerhet.

Du kan välja mellan följande produktprogram:

  • Jordanslutningssystem HEA – säkerhet för människa och anläggning
  • Brandkyddssats HSS – gas- och vattentät brandvägg
  • Takgenomföringar – lösningar för flata tak
  • Fundamentrör – maximal flexibilitet och enkel hantering på varje byggarbetsplats

Jordanslutningarna HEA kan levereras som genomföring eller jordanslutningspunkt i olika utföranden utifrån den aktuella kravprofilen. Förutom …

Brandväggen HSS ger hög flexibilitet vid planering och utförande, enkel efterförläggning samt enkel montering. Förutom brandklass S90 enligt DIN …

Tätning av kablar och ledningar för sol-, klimat- och mobilradioanläggningar gör att våra kunder ständigt ställs för stora utmaningar. Hauff-Technik …

Med fundamentrören HFR från Hauff-Technik kan anläggningsarbete och stolpinstallation utföras oberoende av varandra. Fundamentröret med kabelinföring …

Vid tätning av medialedningar i byggnader finns det oändliga många olika användningsfall och krav. Ofta måste man även ta hänsyn till befintliga …
Hämtningsbara filer