Iskati
Seznam
Region
Region (de)
Izdelki
Podjetje
V središču
Kontaktna oseba
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
Zajemimo spremembe
»Zajemimo
spremembe«

Vedno zanesljivo načrtovanje

»Kdor ne ve, kam hoče iti, se ne sme čuditi, če pride kam drugam.«

Mark Twain

Vizija

Rast s celično delitvijo

Med hitro rastjo v zadnjih letih petih je bilo treba prilagoditi poteke dela ali jih ponekod v celoti vzpostaviti na novo. Uvedba dodatne vodstvene ravni vodij oddelkov je prinesla prilagoditev in dopolnitev organizacije. Družba Hauff-Technik je lahko sicer v bistvenih disciplinah ohranila svojo udarno moč in dinamiko, vendar je bilo treba zaradi vse večjega števila zaposlenih (več kot 450) priznati, da so potrebne prilagoditve.

Tako je prišlo do predloga, da je treba vrline, ki jih je doslej izkazovala družba Hauff-Technik kot celota, razvijati naprej v namenskih preglednih enotah. Poleg tega je v sistemu SAP ERP, ki so ga splošno uvedli leta 2020, jasno razvidno, kateri prihodki in izdatki v strukturi profitnega centra s posameznimi področji podjetja in hčerinskimi družbami se nanašajo na katerega povzročitelja. Strukturiranje nadaljnje rasti v tako preglednih in hkrati učinkovitih enotah, ki delujejo podobno kot celična delitev v bioloških procesih, pomeni, da se dosedanje močne plati družbe Hauff-Technik ohranjajo in dosledno nadgrajujejo, ne da bi se bilo treba obremenjevati s šibkejšimi plati organizacije, ki postaja vse večja in morda tudi manj obvladljiva.
 

Vizija

Misija

Poglobitev in širitev

V naslednjih letih se bo družba Hauff-Technik usmerila v dva cilja: poglobitev in razširitev. Poglobitev pomeni še izrazitejše in še bolj procesno usmerjeno razmišljanje in ravnanje. Integrirani sistem upravljanja tako zajema metode in instrumente za upoštevanje zahtev z različnih področij, kot so kakovost, okolje, varstvo pri delu, varnost in energija. Združevanje virov in uporaba skupnega znanja omogočata učinkovito vodenje in doseganje ciljev. Širitev pomeni, da se z današnjimi dejavnostmi na področju zatesnitve zgradb poskuša ciljno nagovoriti in pridobiti še več strank zunaj nemško govorečega prostora. Poleg tega bi se nadaljnja rast spodbujala s prometom in prihodki na področju infrastruktur iz steklenih vlaken, ki je segment rasti. Temelj strategije sloni na treh stebrih, ki jih sestavljajo učinkoviti in hitri procesi, živahna organizacija in močna lastna kultura družbe Hauff-Technik.

Misija

Od obrti do industrije 4.0

Če je v zgodovini družbe Hauff-Technik kakšna stalnica, so to spremembe. Z drugimi besedami: bili smo, zdaj smo in vedno bomo v gibanju. Mirovanje za nas nikakor ni sprejemljivo. Dinamika sprememb, ki nas poganja, se odraža v kar nekaj mejnikih.

1955

Ustanovitev družbe Hauff-Technik

Werner Hauff s soprogo Hilde Hauff v Heidenheimu ustanovi družbo Hauff-Technik kot podjetje za tlačno litje za podjetja Hartmann, Bosch in druga podjetja, ki so zacvetela v času gospodarskega čudeža. Gonilo mladega podjetja so bile že od samega začetka inovacije in ustvarjalnost.

1975

Prvi kabelski uvod

Podjetje v vlogi dobavitelja se je razvilo v podjetje z lastnim programom proizvodov. Zgodba o uspehu se je dejansko začela s prvim industrijsko izdelanim kabelskim uvodom. Pri tem je bila posebnost ne samo v ideji, temveč predvsem v modularni sestavi, ki je v osnovi ostala enaka vse do danes.

1978

Hauff-Technik se širi na mednarodni trg

Ko je podjetje pridobilo prvega mednarodnega partnerja na Nizozemskem, se je zgodba o uspehu nadaljevala tudi zunaj Nemčije.

1980

Razširitev obrata

V tovarni v Herbrechtingnu je začelo primanjkovati prostora. Dele proizvodnje so preselili v sosednji Syrgenstein.

1986

INDUS

Leta 1986 je postala družba INDUS Holding AG edini družbenik podjetja Hauff-Technik. Družba INDUS s svojim trajnostnim poslovnim modelom že od samega začetka zagotavlja odlične pogoje za samostojni razvoj družbe Hauff-Technik.

1988

Začetek proizvodnje za sisteme cevnih uvodov

Zanesljiva zatesnitev ni nujna samo pri kablih – kar zanje velja že več kot 10 let, velja zdaj tudi za cevi.

1998

Začetek proizvodnje večlinijskega uvoda v stavbo

Začetek revolucije: s skupnim uvodom za plin, elektriko, vodo in telekomunikacije z enim samim sistemom tesnjenja se je način gradnje hiš popolnoma spremenil.

2004

Hišni uvodi brez jarka

Svet je osvojila nova standardna tehnologija: rakete za prebijanje zemlje in novi hišni uvodi ZAPPO so omogočili zanesljivo zatesnitev hišnih uvodov od zunaj in znotraj brez kopanja.

2014

Trije deli, združeni v eno

Zdaj se skupaj razvija to, kar sodi skupaj: podjetje, ki je bilo razpršeno med tremi lokacijami, se združi na popolnoma novi lokaciji. Tu je dovolj prostora za proizvodnjo in upravljanje. Sodobna arhitektura omogoča kratke poti in učinkovit delovni potek.

2015

Ustanovitev družbe Hauff-Technik Middle-East FZE v Ajmanu

S prvo hčerinsko družbo v Združenih arabskih emiratih izkazuje družba Hauff-Technik mednarodno rast.

2016

Konzorcij ZweiCom–Hauff GmbH

Družba Hauff-Technik začne sodelovati z družbo ZweiCom GmbH, ki je specializirana za razvoj in proizvodnjo pasivnih sestavnih delov za infrastrukturo iz steklenih vlaken.

2018

Otvoritev prostorov družbe Hauff-Technik Swiss AG

Februarja se v sklopu švicarske podružnice Hauff-Technik Swiss AG odpre novi center za stranke in prodajo v Oensingnu.

2019

Uvedba sistema SAP

Z uvedbo novega sistema SAP ERP je naredila družba Hauff-Technik velik korak v smeri digitalizacije – z virtualnim povezovanjem vseh oddelkov in vpeljavo popolnoma avtomatiziranih procesov.

2021

Otvoritev logističnega centra

Po 18 mesecih gradnje je družba Hauff-Technik v začetku leta 2021 odprla enega najsodobnejših logističnih centrov v regiji.

2022

Selitev podjetja Hauff-Technik MIDDLE EAST

Podjetje Hauff-Technik MIDDLE EAST zapusti prosto cono v Ajmanu, se preseli v nove prostore v Dubaju in spremeni ime v Hauff-Technik MIDDLE EAST General Trading L.L.C.

2023

Ustanovitev in odprtje družbe Hauff-Technik UK Limited

Podjetje Hauff-Technik širi svojo mednarodno rast in marca odpre tretje nacionalno podjetje v Chesterfieldu v Združenem kraljestvu.

Vedno zanesljivo usmerjeni v vrednote

Opredelili smo šest vrednot podjetja, ki so trden sestavni del naše identitete podjetja. S temi vrednotami določamo, kako moramo ravnati s strankami in znotraj podjetja.

»Bistveni ključ do uspeha je: zajemimo spremembe. Pri tem je pomembno ne samo to, da spremembe razumemo, temveč tudi, da sodelujemo in jih aktivno sooblikujemo. Kako močno se zaposleni identificirajo s podjetjem, se pokaže v tem, da se začnejo označevati za Hauffije.«
pravi dr. Michael Seibold
zvršni direktor

Kritiko je treba vzeti resno

Konstruktivna kritika je dragocena. Tako za podjetje kot za vsakega posameznega zaposlenega. Naša kritika nikoli ni osebna, temveč se vedno nanaša na določeno situacijo in ima samo en cilj: da napredujemo.

Opravimo svoje in zahtevamo

Vsak dan lahko malo napredujemo. Zato spodbujamo in tudi zahtevamo. Določamo cilje, prevzemamo odgovornost ter smo s srcem in razumom pri stvari.

Držimo se dogovorov

Zanesljivost je osnovna vrlina nemških srednjevelikih podjetij in s tem tudi steber našega uspeha.

Zajemimo spremembe

Ostanemo v gibanju, ker mirovanje pomeni nazadovanje. Zato smo tudi odprti za novosti in se aktivno soočamo s spremembami.

Spoštujmo druge

Spoštovanje in osebni pogovor sta osnovi za kakršno koli sodelovanje. Spoštovanje lahko zahtevamo samo, če ga tudi sam izkazujemo.

Sodelujmo

Kaj bi bili raje – del problema ali del rešitve? Odgovor na to najdemo v nas samih in v sodelovanju s sodelavci.

Vedno zanesljivo odgovorni

Kot odgovorno delujoč član družbe se zavedamo skupne odgovornosti, ki jo imamo do strank, poslovnih partnerjev in sodelavcev. Zato smo zavezani načelom ravnanja, ki izhajajo iz tega zavedanja.

Sistem informatorja

Sistem informatorja je namenjen prepoznavanju kršitev zakona in pravil, ocenjevanju situacije in odpravljanju pomanjkljivosti. Kršitve zakonov ali pravil ravnanja družbe Hauff-Technik lahko škodujejo podjetju ali posameznim osebam. Kršitve se lahko prijavijo v anonimnem informatorju SpeakUp prek spleta ali glasovnega sporočila. Kršitve so lahko na primer:

  • kazniva dejanja v zvezi s korupcijo, kartelnim pravom in pranjem denarja,
  • kazniva dejanja v zvezi s krajo, poneverbo in okoriščanjem,
  • kršenje telesne in duševne nedotakljivosti,
  • primeri spolnega nadlegovanja, diskriminacije, rasizma,
  • kršitve na področju varstva podatkov, ki jih pokriva kazensko pravo,
  • kršitve na področju računovodenja in knjigovodenja s pomembnimi učinki, ki jih je mogoče prepoznati od zunaj,
  • kršitve v zvezi s tehničnimi specifikacijami in/ali tehnično varnostjo,
  • kršitve človekovih pravic (npr. kršitev načel iniciative Združenih narodov UN Global Compact),
  • kršitve v zvezi z okoljskimi predpisi in/ali neupoštevanje okoljskih predpisov za posamezen produkt,
  • kršitve na področju nadzora izvoza, kršitev sankcij.

Uporaba sistema informatorja je podrobno obrazložena v naslednjem vodniku in pogostih vprašanjih.

Vodnik za uporabo sistema SpeakUp
Pogosta vprašanja v zvezi s sistemom SpeakUp

Informacije o varstvu podatkov pri sistemu informatorja SpeakUp so na voljo tu.

Do sistema informatorja družbe Hauff-Technik GmbH & Co.KG lahko dostopate na naslednja načina:

Tel.: +49 800-1801733 (brezplačno)
www.speakupfeedback.eu/web/hauff/de

#wirsindhaufftechnik